فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلwww.sajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

فروش پکیج فایل بیش از دو هزار فایل ورد و پاورپوینت -جدید و پرفروش با قیمت 49 هزار تومان

فروش پکیج فایل بیش از دو هزار فایل ورد و پاورپوینت -جدید و پرفروش با قیمت 49 هزار تومان فرمت فایل ها : wordوpowerpoint (همه فایل ها قابل ویرایش هستند) تعداد فایل ها : بیش از دو هزار عدد فایل پاورپوینت و ورد توضیح محصول : این مجموعه پکیج فایل شامل بیش از 2هزار عدد از فایلهای فروشگاه ما میباشد که از پرفروش ترین فایلهای فروشگاه میباشد که با قیمت بسیار مناسب در سایت منتشر شده است این پکیج برای مدیران فروشگاه ها و کافی نت ها بسیار مناسب و دارای ارزش فراوانی است و هیچ سایتی چنین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,000 تومان

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها(pdf)

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها(pdf) چکیده ﭼﮑﯿﺪه   (اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ، ﺑﺎ    ر د ﯾﮕﺮ ﺑﺮ ا  ﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺎ  ﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ از  82/10/5)وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ   ﺛﺮوت ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ  .در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز، در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن، اﻣﮑﺎﻧـﺎت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و   اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤ ﯽ و ﺧﺒﺮ  ي و داﻧﺶ ﻓﻨ   ﯽ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧ   ﯽ ﺗﺒﺪ ﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ   .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺎﺗﻤ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf)

تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf) چکیده ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن  ﭼﮑﯿﺪه  ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت وﺳـﯿﻌﯽ رو ﺑـﻪ رو        ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ                ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

توی توضیحات بیشتر محصول ، اطلاعات درباره محصول به طور واضح وکامل گذاشتیم؟
کیفیت محصولاتمون چطورن؟؟؟
بازدید کننده محترم شما در چه رده سنی می باشید ؟ ؟ ؟